JUDr. Viera Ogurčáková

notár so sídlom v Košiciach