JUDr. Ľubomír Ondov

notár so sídlom v Spišskej Novej Vsi