JUDr. Beáta Ondrášiková

notár so sídlom v Púchove