JUDr. Alena Ondrušeková

notár so sídlom v Košiciach