JUDr. Blanka Ondrušová

notár so sídlom v Trenčíne