JUDr. Juliana Pašková

notár so sídlom v Trebišove