JUDr. Eleonóra Petrová

notár so sídlom v Nových Zámkoch