JUDr. Alžbeta Podhorská

notár so sídlom v Poprade