JUDr. Katarína Pohronská

notár so sídlom v Bratislave