JUDr. Jarmila Polakovičová

notár so sídlom v Bratislave