JUDr. Slávka Považancová

notár so sídlom v Humennom