JUDr. Katarína Pravotiaková

notár so sídlom v Košiciach