JUDr. Imelda Šašváryová

notár so sídlom v Želiezovciach