JUDr. Darina Sčensná

notár so sídlom v Starej Ľubovni

 

Daniel Sčensný

zamestnanec