JUDr. Viera Selecká

notár so sídlom v Trebišove

 

Mgr. Martin Selecký

zamestnanec