Mgr. Martina Sobinkovičová

notár so sídlom v Košiciach