JUDr. Ľubomír Spodniak

notár so sídlom v Krupinej