JUDr. Zdena Spodniaková

notár so sídlom v Poltári