JUDr. Vladimír Šťastný

notár so sídlom v Námestove