JUDr. Priška Štěrbová

notár so sídlom v Novom Meste n. Váhom

JUDr. Soňa Stěrbová