JUDr. Tatiana Stročinská

notár so sídlom v Bratislave