JUDr. Peter Šulai

notár so sídlom v Nových Zámkoch

Mgr. Veronika Hozlarova