JUDr. Soňa Šuvadová

notár so sídlom v Liptovskom Hrádku