JUDr. Helena Szokolayová

notár so sídlom v Dunajskej Strede