JUDr. Vladimír Telepčák

notár so sídlom v Medzilaborciach