JUDr. Juliana Tkáčová

notár so sídlom v Stropkove