JUDr. Agnesa Tormová

notár so sídlom v Nových Zámkoch