JUDr. Pavol Tóth

notár so sídlom vo Veľkom Krtíši