JUDr. Miroslava Turňová

notár so sídlom v Dubnici nad Váhom