JUDr. Bohuslav Valach

notár so sídlom v Novej Bani