JUDr. Katarína Valová

notár so sídlom v Bratislave

Ján Hamara