JUDr. Magdaléna Valušová

notár so sídlom v Rimavskej Sobote