JUDr. Roman Vidovenec

notár so sídlom v Bratislave