JUDr. Daniela Vozárová

notár so sídlom Banská Bystrica