JUDr. Martin Vyskok

notár so sídlom v Partizánskom