JUDr. Agáta Wiegerová

notár so sídlom v Bratislave

Katarína Drabková

Adriana Novotná

Miriam Pfeilerová