JUDr. Valéria Zahorjanová

notár so sídlom vo Vranove n/Topľou