JUDr. Marián Zboja

notár so sídlom v Dolnom Kubíne