JUDr. Pavol Zubák

notár so sídlom v Banskej Bystrici